Ogłoszenie o sprzedaży samochodu strażackiego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu strażackiego

17 maja 2024

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki STAR 200 o nr rej. LLU81VE

  1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy pożarniczy:

Marka: STAR o nr rejestracyjny: LLU81VE

Typ, model: STAR 200 10.7t

Rok produkcji: 1986

Data pierwszej rejestracji: 25.06.1986,

numer VIN pojazdu: A2000253152

Kolor: czerwony 1 warstwowy – akryl typu uni

Stan licznika: 25296 km, dopuszczalna masa całkowita: 10650 kg, liczba osi: 2, rodzaj napędu: 4×2, skrzynia biegów: manualna, zawieszenie osi przedniej/tylnej: resory,
rozstaw osi: 3350 mm

SILNIK: o zapłonie samoczynnym Pojemność: 6842,00 cm3 Moc: 110 kW, Liczba cylindrów: 6, układ cylindrów: rzędowy

Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Wola Mysłowska

Brak wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

  1. Wartość pojazdu została ustalona na kwotę 23 300,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu.
  2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu

strażackiego STAR”. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 03.06.2024 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024 r. o godz. 10.15
  2. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.
  3. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie

dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek
z oferentów najkorzystniejszej oferty.

  1. Upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży jest Pan Łukasz Ducki 511-346-560, zaś w sprawach uszczegółowienia informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Pani Marta Antolik – tel. 25 7542522.

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 23/2024

Regulamin trybu postępowania

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik Nr 3 – umowa kupna-sprzedaży

Zdjęcia

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki