Karta Dużej Rodziny

8 lipca 2014

Informuję , że z dniem 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /M.P.poz.430/ oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Dz.U. poz.755/
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie ,która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych.
Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny ,bez względu na dochód rodziny.
Przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują . Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta posiada jeden ,ogólnopolski wzór .Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Wydawaniem kart dla mieszkańców gminy Wola Mysłowska zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-16,00 , Tel.25 7542536
Karta wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku, uprawnia do zniżek na terenie całego kraju. Zniżki przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze. Rodzice mogą korzystać z przywilejów jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to czy są małżeństwem czy nie. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe ,jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: http://rodzina.gov.pl/ Lista jest aktualizowana na bieżąco.
Miejsca w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, oznacza to ,że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Dokumenty:

Wykaz dokumentów
Wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY