Rolnictwo

7 stycznia 2019

Wójt Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

 

Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowić będą sumę:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Terminy składania wniosków:

  1. a) od 1 lutego 2022r., do 1 marca 2022r., producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta , burmistrza lub prezydenta miasta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r., do 31 stycznia 2022r.,
  2. b) od 1 sierpnia 2022r., do 31 sierpnia 2022r., producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r., do 31 lipca 2022r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska w pokoju nr. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Druki: