Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11 maja 2020

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Ilona Ochmańska

Urząd Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska 57

21-426 Wola Mysłowska

Nr tel. (025) 754 25 22 w.26 pokój nr 6

Komisja przyjmuje  w godzinach pracy Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej – kontakt przez Pełnomocnika Ilonę Ochmańską

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

 • Ilona Ochmańska

Członkowie:

 • Aleksandra Czajka
 • Urszula Misior
 • Joanna Anna Pietrzak
 • Andrzej Ostrowski
 • Elżbieta Moreń
 • Barbara Szyszkiewicz
 • Krzysztof Gryczon

Jeżeli masz problem z alkoholem, narkotykami, przemocą lub ma go ktoś z Twoich bliskich – NIE ZWLEKAJ ZGŁOŚ SIĘ !!!

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020., poz.2277)

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art.24 ustawy:

 • rozkład życia rodzinnego;
 • demoralizacja małoletnich;
 • uchylanie się od zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny;
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba:

 • członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
 • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp

Ważne!

Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.