Rada Gminy

4 marca 2021

Skład Rady Gminy Wola Mysłowska VIII kadencji 2018-2023

Paweł Olkowicz – Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Talarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Grzegorz Kuć – Radny

Zbigniew Czajka – Radny

Sylwester Wójcik – Radny

Krzysztof Gryczon – Radny

Grażyna Łysoń – Radna

Barbara Szustek – Radna

Leszek Kosiorek – Radny

Elżbieta Kamola – Radna

Małgorzata Mróz – Radna

Janusz Chmura – Radny

Aneta Kosiorek – Radna

Leszek Broś – Radny

Krzysztof Koślacz – Radny