Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

18 lipca 2022

Przedstawiamy do konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska.

Załączniki do Uchwały stanowią Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska oraz deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie od 18.07.2022 – 18.08.2022 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: [email protected], pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska lub osobiście w siedzibie Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

1. Zarządzenie Nr 26/2022

2. Uchwała o komitecie rewitalizacji

3. Regulamin_ Komitetu_Rewitalizacji

4. Załącznik nr 1_deklaracja przystąpienia

5. Formularz zgłaszania uwag

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki