Zwrot podatku akcyzowego – informacja

Zwrot podatku akcyzowego – informacja

21 sierpnia 2012

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r. /Dz.U.Nr 52 379/ zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o jego zwrot.

Wnioski o zwrot podatku należy składać do tut. Urzędu w terminach: od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, lub ich kopie potwierdzone za zgodność, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012r.wynosi 73,10 zł * ilość użytków rolnych.

W 2012r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 0,95zł na 1 litr oleju.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki