Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

31 stycznia 2024

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać na I piętrze  budynku Urzędu Gminy Wola Mysłowska, pokój Nr 6
w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (oryginał) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku – 110 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku – 1,46 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-30 kwietnia 2024 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki