ZAPYTANIE OFERTOWE – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie

28 kwietnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
W sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy wracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający – Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21 – 426 Wola Mysłowska
NIP 825 20 58 109
e-mail: [email protected]
II. Termin realizacji zamówienia:
15 – 19 maja 2017 r.
III. Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”
1. Ocieplenie zewnętrznych ścian świetlicy płytami styropianowymi o grubości 5 cm na powierzchni ok. 350m2.
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej z wykonaniem koloru wg. ustaleń z inwestorem.
3. Roboty wykończeniowe budynku, w tym:
– wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych,
– Obróbka zewnętrzna otworów okiennych i drzwiowych,
– Wykonanie podbitki dachowej zewnętrznej.
[…]
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Osobą uprawnioną do porozumienia się z wykonawcą jest Pani:
Kinga Szerszeń – w sprawie przedmiotu zamówienia tel. (25) 754-25-22
Ofertę cenową należy przesłać/złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska do dnia 12.05.2017r. do godz.10:00
Rozpatrzenie ofert cenowych nastąpi dnia 12.05.2017 r. godz.10:15 , w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.


Szczegóły na stronie BIP.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki