Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi Internetu i komputera

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi Internetu i komputera

28 maja 2015

Firma  Syntea SA www.syntea.pl, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel.: +48 81 45 21 400, fax: +48 81 45 21 401, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina, jest w trakcie realizacji modułu szkoleniowego dla potrzeb Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. W ramach projektu odbędą się szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców województwa lubelskiego.
Szkolenia są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku
życia.
Tematyka szkoleń dotyczy praktycznych zastosowań umiejętności
korzystania z komputera oraz Internetu. Program szkolenia dołączamy do niniejszej wiadomości.

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa
potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności
obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu
publicznym, społecznym i gospodarczym.

Zgłoszeń prosimy dokonywać do p. K. Szerszeń pod nr tel. 25 754 25 22.

Szczegóły w załączonych materiałach

Firma  Syntea SA www.syntea.pl, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel.: +48 81 45 21 400, fax: +48 81 45 21 401, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina, jest w trakcie realizacji modułu szkoleniowego dla potrzeb Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. W ramach projektu odbędą się szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Szkolenia są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku

życia.

Tematyka szkoleń dotyczy praktycznych zastosowań umiejętności

korzystania z komputera oraz Internetu. Program szkolenia dołączamy do niniejszej wiadomości.

 

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa

potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności

obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu

publicznym, społecznym i gospodarczym.

 

Zgłoszeń prosimy dokonywać do p. K. Szerszeń pod nr tel. 25 754 25 22.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki