Zapraszamy do „Klubu Seniora’!

Zapraszamy do „Klubu Seniora’!

30 kwietnia 2021

Ciekawe zajęcia, wycieczki, spotkania z lekarzem – to propozycje do programu tworzonego w gminie Wola Mysłowska „Klubu Seniora”. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu, już w maju będzie można się na nie zapisywać.

Warto się pospieszyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 50.

Projekt „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w gminie Wola Mysłowska”  został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach  osi priorytetowej Wyłączenie Społeczne – Działanie usługi społeczne i zdrowotne. Na realizację gmina dostanie 817 tys. zł, wkładem własnym gminy będzie udostępnianie sal.

–  Zorganizujemy Dzienny Klub Seniora. Zajęcia będą odbywać się w czterech miejscach – w świetlicy wiejskiej w Ciechominie, w Strażnicy OSP Jarczew, w Świetlicy Wiejskiej w Wandowie i sali konferencyjnej UG w Woli Mysłowskiej – wylicza wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń.

Nad projektem będzie czuwał kierownik. Zajęcia zapowiadają się ciekawie.

W planach są: warsztaty zajęciowe, gimnastyka rekreacyjna z elementami rehabilitacji (np. aerobik,  joga, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, nornic walking ), spotkania ze specjalistami (np. lekarzami, dietetykiem), zajęcia animacyjno aktywizacyjne dla seniorów. Wśród zaproszonych lekarzy znajdą się: dietetyk, kardiolog, internista, pulmonolog, psychiatra, geriatra.

Seniorzy będą spędzać czas na zajęciach informatycznych,  kulinarnych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, wikliniarskich, animacyjnych, aktywizacyjnych, mające na celu usamodzielnienie i pobudzenie seniorów do zaradności, naukę współżycia w grupie i w środowisku, relacji międzyludzkich, umiejętności spędzania czasu z rówieśnikami, nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich.

– Tematyka będzie bardzo różnorodna i dostosowana do potrzeb klubu seniora np. warsztaty z kuchni meksykańskiej, warsztaty jogi, warsztaty z przygotowania projektów świątecznych, malowania pisanek, zajęcia informatyczne, wikliniarstwo, a także wyjazdy do kina, teatru, na basen czy wycieczki – mówi wójt.

Urząd Gminy przygotuje pomieszczenia w meble i sprzęt.

Istotnym, równie istotnym, elementem projektu będą usługi opiekuńcze świadczone przez trzy zatrudnione w tym celu  opiekunki. Panie będą odwiedzać osoby starsze i zajmować się nimi. Tą formą opieki będzie objętych 15 osób.

Rekrutacja chętnych i kierownika Klubu rozpocznie się w maju.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 20 kwietnia 2021 roku.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki