Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Wójt z absolutorium i wotum zaufania

3 lipca 2019

Jednogłośnie, 15 głosami „za”, podczas piątkowej (28 czerwca) sesji Rady Gminy Wola Mysłowska, wójt Kinga Szerszeń dostała absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. i pierwsze w historii gminy wotum zaufania.
W piątek Rada Gminy Wola Mysłowska po raz pierwszy przyjmowała Raport o stanie gminy. Przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom tego dokumentu wymogły na władzach gminy nowe zapisy Ustawy o samorządzie. Nowym wymogiem było też głosowania nad wotum zaufania do wójta, poprzedzające coroczne głosowanie nad przyjęciem absolutorium.
Raport został przyjęty. Wójt dostała wotum zaufania.
O udzielenie Kindze Szerszeń absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej wnioskowała Komisja Rewizyjna a RIO ten wniosek zaopiniowała pozytywnie. Planowane na 2019 r. dochody zostały zrealizowane w 95,57 proc. a wydatki w 91, 31 proc. W głosowaniu radni jednoznacznie udzielili wójt absolutorium.

Wójt dostała bukiet kwiatów. Dziękując radnym za jednoznacznie pozytywny wynik głosowania wójt dziękowała i powiedziała, że kwiaty należą się wszystkim. Dobrze zrealizowany budżet do sukces wszystkich pracowników, w tym pionowi zajmującemu się realizacją budżetu.
Wójt dziękowała skarbnik gminy i jej pracownikom czuwającym nad prawidłowością budżetu.
– Mam nadzieję, że moje przyszłoroczne rozliczanie się z wykonania budżetu będzie odbywało się w równie milej atmosferze. Zanim została wójtem, byłam pracownikiem i odpowiadałam za budżet. Byłam sekretarzem gminy i wiem, jak ważna jest dobra współpraca z pracownikami Urzędu i radnymi – dodała.
Gmina wspomoże SPZOZ
Jednym z punktów sesji był udzielenie pomocy finansowej SPZOZ w zakupie karetki.
Radni pozytywnie zareagowali na apel starosty łukowskiego, który prosił o wsparcie planowanego zakupu nowej karetki dla SPZOZ w Łukowie. Kwota, o jaką prosił starosta to 2,70 zł od mieszkańca, wiec w przypadku gminy Wola Mysłowska to 13,5 tys. zł.
Radni wyrazili zgodę.
– Jestem zadowolona z tej decyzji. Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Stoczku Łukowski została zlikwidowana, wiec zasadne byłoby, żeby dla naszych mieszkańców był dostępny dobry sprzęt medyczny, który szybko dojeżdża i ratuje życie – mówi wójt.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki