Wodociąg gminny – jakość wody w normie!

Wodociąg gminny – jakość wody w normie!

25 maja 2023

Szanowni mieszkańcy gminy Wola Mysłowska!

Informujemy, iż w wyniku wdrożonych działań naprawczych parametry jakościowe wody w wodociągu gminnym – ujęcie w Wilczyskach – spełniają normy określone w części A zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Przydatność wody do spożycia przez ludzi potwierdzona została badaniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie (Decyzja ONS.HK.903.1.21.4.2023.MB z dnia 22.05.2023 r.)

 

Decyzja PPIS w Łukowie – ONS.HK.903.1.21.4.2023.MB

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki