Uwaga rolnicy!

Uwaga rolnicy!

25 maja 2021

UWAGA ROLNICY

W DNIU 21 KWIETNIA ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZWALCZANIA ASF (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605 Z 7 KWIETNIA 2021R.USTANAWIAJĄCE SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ )

We wszystkich gospodarstwach hodujących świnie należy stosować dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji.  W przypadku braku bioasekuracji nie jest możliwa sprzedaż świń do rzeźni. Do dnia 31 października 2021 roku dodatkowo  należy  wdrożyć tzw. „PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO”** . Musi być on zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie  i złożony   nie później niż do 31  października 2021.

 W przypadku nie spełnienia tego wymagania  do dnia 31 października  nie będzie możliwa sprzedaż świń do rzeźni z wyjątkiem  rzeźni produkującej na rynek krajowy (np. Kożuchówka).

Jeżeli, gospodarstwo produkuje  na własne potrzeby, nadal muszą być spełniane dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji  !!!!!

 

 

Załączniki:

Plan bezpieczeństwa biologicznego

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki