Uwaga! Cała Polska objęta czerwoną strefą epidemiczną!

Uwaga! Cała Polska objęta czerwoną strefą epidemiczną!

23 października 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Mysłowska!

W związku z najnowszymi decyzjami Rządu RP w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju przypominamy, że od 24 października 2020 r. obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce! Dodatkowo wprowadza się nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in.:

 • w strefie czerwonej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej – zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu;
 • w sklepach zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych;
 • w przypadku wydarzeń religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult), obowiązuje limit 1 osoba na 7 m2;
 • zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej);
 • wydarzenia sportowe w czerwonej strefie mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności;
 • obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych (takich jak koncerty czy spektakle) – zakaz ten dotyczy zarówno wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach, jak i w obiektach sportowych (również tych na otwartej przestrzeni), a także wydarzeń na świeżym powietrzu.

Ważne! Apelujemy do seniorów (zwłaszcza do osób po 70-tym roku życia) o ograniczenie przemieszczania się wyłącznie do sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki