Spotkanie otwarte dot. MPZP

Spotkanie otwarte dot. MPZP

9 maja 2024

OGŁOSZENIE

o spotkaniu otwartym dotyczącym sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew; części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica; oraz części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz, sporządzanych na potrzeby wyznaczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych

 

W związku z art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021, poz. 724 ze zm.) informuję, iż w dniu 16 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska odbędzie się spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego, dotyczące projektów planów miejscowych wynikających z następujących Uchwał Rady Gminy Wolna Mysłowska:

  1. Uchwały Nr XLVI/267/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew,
  2. Uchwały Nr XLVI/268/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica,
  3. Uchwały Nr XLVI/269/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz.

 

Jednocześnie przypominam, iż zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, pocztą na adres Urząd Gminy Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: [email protected]  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Wola Mysłowska (adres skrzynki: /vdm753n6ue/skrytka).

Wniosek do projektu planu miejscowego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2509). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Wola Mysłowska

                                                                                                                                      /-/    Kinga Szerszeń

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki