Rusza rekrutacja do udziału w bezpłatnych warsztatach z cyklu „NATURALNA AKADEMIA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”

Rusza rekrutacja do udziału w bezpłatnych warsztatach z cyklu „NATURALNA AKADEMIA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”

12 stycznia 2024

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski do udziału w bezpłatnych EKO-WARSZTATACH, realizowanych w ramach projektu współpracy „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK).

To mieszkańcy Ziemi Łukowskiej, za pośrednictwem ankiety on-line, wybrali 5 tematów eko-warsztatów, które zostaną zrealizowane w 5 gminach, z których otrzymano największą liczbę głosów.

ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY:

Każdy mieszkaniec obszaru LGD „RAZEM” może zgłosić się tylko na 1 wybrany przez siebie warsztat spośród poniżyć tematów:

      1. EKO-DOM – NATURALNE SPRZĄTANIE

 • Termin: 24.01.2024 r.
 • Miejsce: Gmina Krzywda – sala w Centrum Kultury w budynku dworca PKP, ul. Kolejowa 1B
 • Prowadząca: Agata Kwaśna-Nowak
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 19.01.2024 r., do godz. 15:00

      2. NATURALNA APTECZKA – ODPORNOŚĆ NATURALNIE!

 • Termin: 20.02.2024 r.
 • Miejsce: Gmina Wola Mysłowska – sala konferencyjna UG, Wola Mysłowska 57
 • Prowadząca: Agata Kwaśna-Nowak
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 22.01.2024 r., do godz. 15:00

      3. KUCHNIA WIEJSKA I DWORSKA NA PRZEDWIOŚNIU

 • Termin: 23.02.2024 r. – Gmina Łuków
 • Miejsce: Gmina Łuków – Centrum Etnograficzne w Kownatkach w Kownatkach, Kownatki 22
 • Prowadząca: Justyna Pargieła
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 19.02.2024 r., do godz. 15:00

      4. AROMATERAPIA – PACHNĄCA MOC ROŚLIN

 • Termin: 28.02.2024 r. Gmina Stoczek Łukowski
 • Miejsce: Gmina Stoczek Łukowski – sala szkoleniowa GBP Stare Kobiałki 44
 • Prowadząca: Agata Kwaśna-Nowak
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 23.02.2024 r., do godz. 15:00

      5. NIEZBĘDNA DOMOWA APTECZKA ZIOŁOWA, JAK DAWNIEJ BYWAŁO

 • Termin: 01.03.2024 r.
 • Miejsce: Gmina Stanin – sala szkoleniowa GBP Kosuty 4, 21-421 Tuchowicz
 • Prowadząca: Justyna Pargieła
 • Zgłoszenia przyjmujemy do: 27.02.2024 r., do godz. 15:00

WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Do udziału w warsztatach mogą się zgłosić wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski.
 • Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym warsztacie wybranym spośród powyższych tematów.
 • Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona (max. 20 osób na każdym warsztacie).
 • Kryteria punktowe:

– udział w ankiecie on-line – 1 pkt

– osoba z grupy defaworyzowanej (kobieta lub osoba poniżej 35 r.ż. lub osoba powyżej 50 r.ż.) – 1 pkt

 • W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina dostarczenia zgłoszenia do Biura LGD/wpływu skanu podpisanego zgłoszenia na skrzynkę mailową [email protected]).
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie oryginału do Biura LGD w Łukowie mieszczącego się przy ulicy Świderskiej 12 lub przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] zgodnie z harmonogramem przyjmowania zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz >>>

Regulamin rekrutacji – pobierz >>>

Klauzula RODO – pobierz >>>

Wszelkich dodatkowych informacji na temat warsztatów udzielają pracownicy Biura LGD „RAZEM” pod numerem telefonu: 25 798 31 94 lub mailem: [email protected].

Serdecznie zapraszamy!

 

———–

Warsztaty są elementem projektu „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Antolik

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki