Rozbudowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta

Rozbudowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta

13 lutego 2024

Gmina Wola Mysłowska rozpoczęła prace budowlane w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Jarczew w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew”. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach planowanej inwestycji zostanie zwiększona wydajność oczyszczalni ścieków z przepustowości średniej dobowej Qśrd = 200 m3/d do przepustowości Qśrd = 500 m3/d.

Po rozbudowie praca oczyszczalni ścieków będzie oparta na dwóch niezależnie pracujących ciągach technologicznych o łącznej wydajności: Średnia dobowa ilość ścieków: Qdśr. = 500 m3/d, Maksymalny dobowy przepływ ścieków  Qdmax = 646 m3/d.

Rozwiązania projektowe zagwarantują uzyskanie wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpowiadające krajowym przepisom.

W ramach rozbudowy zostanie wybudowany nowy reaktor biologiczny z instalacjami towarzyszącymi /dmuchawy, dyfuzory, selektory/, zbiornik magazynowy osadu nadmiernego i moduł mechanicznego oczyszczania ścieków. Nowy ciąg technologiczny pozwoli na zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków i umożliwi dalszą rozbudowę systemu kanalizacji w gminie Wola Mysłowska.

 

Wartość inwestycji: 13 758 636,98 zł

Dofinansowanie: 5 700 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki