Relacja i mareialy z debaty i przykładów działań łagodzących zmiany klimatyczne

Relacja i mareialy z debaty i przykładów działań łagodzących zmiany klimatyczne

24 listopada 2016

W dniu 14 września w godz. 10.00 – 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu łukowskiego, lokalnych organizacji pozarządowych, rolników, podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego na debacie pn. „SUSZA CZY POWÓDŹ – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATYCZNYM W SKALI LOKALNEJ?” organizowanej w ramach projektu „PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH” organizowanej przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM”.

Spotkanie miało na celu:

  • podnieść wiedzę uczestników w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych
  • prezentację dobrych praktyk i wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Po powitaniu uczestników debaty przez Panią Sylwię Romańską-Węzik – Koordynatora projektu debatę rozpoczął dr Jan Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prezentacją „GLOBALNE ZMIANY KLIMATYCZNE A ZMIANY KLIMATU W POLSCE – DZIAŁANIA ADAPTACYJNE”, następna „ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH POPRZEZ MAŁĄ RETENCJĘ I ZADRZEWIANIE OBSZARÓW WIEJSKICH A DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, NADLEŚNICTWO” została zaprezentowana przez Panią Irenę Krukowską-Szopa z Fundacji „Zielona Akcja”. „FINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH ORAZ ICH MIEJSCE W LOKALNYCH POLITYKACH PUBLICZNYCH” przedstawiła Pani Małgorzata Bochyńska z Fundacji „Zielona Akcja”.

materiały_z_debaty.zip

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki