Przedszkola w naszej gminie

Przedszkola w naszej gminie

12 lipca 2012

Wójt Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje o realizacji przez Gminę Wola Mysłowska projektu „Mali ludzie – wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w okresie od dnia 16 lipca 2012r. do 15 lipca 2014r.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Nr umowy 878/POKL.09.01.01-06-014/12-00.

W ramach projektu zostaną utworzone 3 punkty przedszkolne, a mianowicie:
1. W Szkole Podstawowej w Jarczewie – dla 22 dzieci
2. W Szkole Podstawowej w Lisikierzu – dla 19 dzieci
3. W Szkole Podstawowej w Wandowie – dla 20 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (oddział integracyjny)

Rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych jest otwarta, gwarantująca równy dostęp, prowadzona w oparciu o Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej gminy.
W każdej z w/w szkół w miesiącu lipcu bieżącego roku odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami, na których omówione zostaną zasady rekrutacji oraz udostępnione zostaną druki kart zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

Terminy spotkań:
• 2012.07.24 godz. 13:00 w Szkole Podstawowej w Jarczewie
• 2012.07.24 godz. 14:30 w Szkole Podstawowej w Wandowie
• 2012.07.24 godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenia o naborze na stanowiska pracy:

Szkoła Podstawowa w Jarczewie
Szkoła Podstawowa w Jarczewie – pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu – pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Wandowie
Szkoła Podstawowa w Wandowie – pomoc nauczyciela

Zaproszenie dla rodziców.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki