Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13 marca 2023

Gmina Wola Mysłowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Gmina Wola Mysłowska na realizację Programu w roku 2023 uzyskała dotację w wysokości 83 400,00 zł.

Całkowity planowany koszt Programu wynosi 104 250,00zł

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wola Mysłowska
w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom  tego pozbawionym, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym w szczególności :

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym ,niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki