PILNA INFORMACJA szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę

PILNA INFORMACJA szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę

11 sierpnia 2015

W nawiązaniu do pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 10.08.2015 r. Nr ŚR.I.7160.62.2015.DJ w sprawie szkód spowodowanych suszą, zwracam się z prośbą, o pilne przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym rolnikom. Wysokość szkód w gospodarstwach rolnych (tj. powierzchnię i rodzaj uprawy oraz szacunkową wysokość szkody wyrażoną w złotych), spowodowanych przez suszę proszę podać do dnia 13.08.2015 r. do godz. 1500. Proszę o przekazywanie informacji ustnie, pisemnie, telefonicznie)  Panu D. Mikołajewskiemu pokój Nr 9 tel. 25 754 25 22 w. 22.

Z poważaniem
Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki