Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

5 marca 2013

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.
1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
d) Zakup wyposażenia i sprzętu dla klubu sportowego.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 5 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2013rok.
4) W 2012 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 10 000,00zł.

Ogłoszenie.pdf

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki