OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA

11 stycznia 2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jarczew

 

Wójt gminy wola Mysłowska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jarczew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.01.2022 r. do 08.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Mysłowska: www.wolamyslowska.com.pl.

 

 

Obwieszczenie

Załączniki

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki