Nowe stawki śmieciowe

Nowe stawki śmieciowe

14 stycznia 2020

Wraz z końcem roku 2019 skończyła się umowa z firmą odbierającą odpady od mieszkańców. Ogłoszony przez gminę przetarg wygrała firma, która zaoferowała najmniejsza stawkę, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej z Adamowa.

W minionym roku stawki bardzo wzrosły, nawet ta najniższa oferta była dwukrotnie wyższa od wybranej w poprzednim przetargu.

Stawki są wyższe, ponieważ  we wrześniu ub. r. weszła w życie nowelizacja ustawy  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. To wraz z podwyżką tzw. stawek marszałkowskich spowodowało wzrost opłat.

Na wzrost opłat wpływa też niekorzystny trend demograficzny gminy. Liczba mieszkańców spada a ilość odpadów utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z prawem, samorządy nie mogą dopłacać do tych kwot. System musi się finansować sam.

Prognozowane na 2020 r koszty odbierania i zagospodarowania odpadów to ponad 345 tys. zł plus koszty funkcjonowania PSZOK i opłaty administracyjne.

W efekcie mieszkańcy gminy od 2020 r. będą płacić więcej – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, za śmieci odbierane selektywne stawka to 7 zł. Karą za nieprzestrzeganie segregacji będzie dwukrotność tej opłaty, czyli 14 zł.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, stawki  będą zależne od wielkości pojemnika. Za największy pojemnik pojemności  1100 litrów zapłacimy ok 54 zł. W przypadku mniejszych pojemników 120 l – 6 zł a 12 zł za do 240 litrowe. W przypadku odpadów nieselektywnych będzie to czterokrotnie wyższa stawka.

Dla nieruchomości wykorzystanych przez część roku stawka wyniesie 41 za rok.

Długo pracowaliśmy, szacowaliśmy stawki. To, co proponujemy to najniższa realna do wykonania stawka. Nie mamy to wpływu. Podwyżki są spowodowane dostosowaniem prawa do przepisów unijnych i wzrostem opłat marszałkowskich (RIPOK) – wyjaśniała wójt Kinga Szerszeń.

Od 2020 r. wszystkie gminy  muszą wykazywać narzucone im przez przepisy poziomy recyklingu, w przeciwnym razie grożą im wysokie kary. Tak będzie też w przypadku gminy Wola Mysłowska.

Urząd Gminy zapowiada więc kontrole i kampanie informacyjną. Od lutego w gminie rozpocznie się seria zebrań informacyjnych.

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki