Niepodległa – nabór wniosków do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Niepodległa – nabór wniosków do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

8 września 2023

Informujemy, że do 2 października 2023 do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

W ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy
wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej,
politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
* samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
* organizacje pozarządowe.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

* wystawy wraz z katalogami;
* koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
* projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
* wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
* kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
* murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
* archiwa państwowe;
* przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
* uczelnie wyższe
* instytucje kultury;
* organizacje pozarządowe;
* kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
* podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
* Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl [1].

Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Powstanie Styczniowe 1863-1864 [2]
Nabór wniosków potrwa do 2 października 2023 r. do godz. 15.59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki