Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu łukowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu łukowskiego

12 stycznia 2016

Dla kogo?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnie wybranym Punkcie (jednym z Punktów: w Łukowie, Adamowie, Stoczku Łukowskim) – czynnych wg harmonogramu jak na odwrocie nin. informacji)

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatnie informacje na etapie przedsądowym w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach w tym również w sprawach wyłączonych z poradnictwa darmowego.

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi nasze uprawnienie do skorzystania z porady prawnika, np. Kartę Dużej Rodziny, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, zaświadczenie kombatanckie albo legitymację weterana. W szczególnych przypadkach (np. katastrofy naturalnej: pożaru, powodzi itp.) osoba zagrożona lub poszkodowana otrzyma pomoc bez jakiegokolwiek dokumentu – na podstawie oświadczenia, że jest uprawniona do otrzymania pomocy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.poz. 1255) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2015.poz. 2186)

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego w 2016 r. świadczona będzie w 4 Punktach mieszczących się  w 3 lokalach:

Punkt

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia (harmonogram) dni robocze 2016r.

Godziny

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

8.00 – 12.00

radca prawny wskazany przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych
w Warszawie

dawna siedziba
I LO im. T. Kościuszki ul. Wyszyńskiego 41, parter, wejście od ulicy Zabrowarnej, winda

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

12.00 – 16.00

adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką
w Siedlcach

jak wyżej
w punkcie Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie
ul. Cmentarna 6 21-412 Adamów

poniedziałki, środy i piątki

wtorki i czwartki

8.00 – 13.00

11.00 – 16.00

radca prawny Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie
ul. Narutowicza 56a

lokal nr 1
na parterze

Nr 4

Zespół Szkół w Stoczku ŁukowskimPlac Wielgoska 5 21-450 Stoczek Łukowski

poniedziałki, środy i piątki

wtorki i czwartki

8.00 – 13.00

11.00 – 16.00

radca prawny Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie
ul. Narutowicza 56a

lokal nr 2
na parterze

Źródło: www.starostwolukow.pl

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki