Nabór projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska

Nabór projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska

18 lipca 2022

Szanowni Państwo, uchwałą Nr XXIX/184/2022 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Wola Mysłowska obszar rewitalizacji.

Obejmuje on 4 obszary:

 • Obszar I obejmuje 1 jednostkę urbanistyczną, sołectwo Lisikierz,
 • Obszar II obejmuje 1 jednostkę urbanistyczną, sołectwo Ksawerynów
 • Obszar III obejmuje 1 jednostkę urbanistyczną, sołectwo Mysłów,
 • Obszar IV obejmuje 1 jednostkę urbanistyczną, sołectwo Wandów,

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wola Mysłowska Uchwały Nr XXX/190/2022 z dnia 06.07.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska, w terminie do 30.08.2022 r. prowadzony będzie nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska.

Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe –  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Uchwała Nr XXIX/184/2022 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Gminy Wola Mysłowska (https://www.wolamyslowska.pl)  Biuletynu Informacji Publicznej (https://wolamyslowska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=2) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, Wola Mysłowska w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 18.07.2022 r. można złożyć:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: [email protected]
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, Wola Mysłowska, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PROJEKTY”,
 • papierowo poprzez złożenie Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PROJEKTY” , w wyznaczonym wyżej terminie.

 

1. Formularz projektów-nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki