LGD – praca

LGD – praca

5 października 2009
 Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów
 
wymiar etatu: pełny etat
na podstawie umowy o pracę
1. Wymagania konieczne:
· wykształcenie wyższe,
· minimum roczne doświadczenie zawodowe,
· znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
2. Wymagania pożądane:
· wykształcenie: wyższe rolnicze lub ekonomiczne,
· doświadczenie zawodowe minimum 3 – letnie, w tym 1 rok w przygotowaniu, realizacji lub ocenie projektów unijnych,
· znajomość przynajmniej jednego z języków unijnych w stopniu średnio-zaawansowanym,
· znajomość PROW.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
· przygotowywanie ogłoszeń o konkursach na realizację LSR,
· doradztwo w przygotowywaniu projektów,
· prowadzenie dokumentacji Rady LGD.
4. Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny,
· życiorys – curriculum vitae,
· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· kwestionariusz osobowy,
· inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Łuków ul. Świderska 12, pokój nr 25.; lub pocztą na adres – Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów”, w terminie do dnia 19 października 2009 r. Dodatkowe informacje: tel. 025 7982439 wew. 125 i/lub wew. 160.
Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl oraz tablicy ogłoszeń LGD, Łuków ul. Świderska 12.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki