LGD – nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

LGD – nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

8 listopada 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej – LIMIT ŚRODKÓW 1 120 000 ZŁOTYCH

b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – LIMIT ŚRODKÓW 1 995 000 ZŁOTYCH

c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – LIMIT ŚRODKÓW 1 343 500 ZŁOTYCH

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY:

OD 16.11.2016 R. DO 02.12.2016 R.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://lgdrazem.pl/nabor-wnioskow-nr-i2016-16-11-2016-02-12-2016/

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki