Konsultacje społecznie projektu uchwały

Konsultacje społecznie projektu uchwały

10 października 2011

Rada Gminy oraz Urząd Gminy Wola Mysłowska przedstawiają projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

Uwagi można składać podczas zebrania konsultacyjnego, w dniu 13 października 2011 r. o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Treść projektu znajduje się na stronie BIP urzędu: www.wolamyslowska.com.pl/bip.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki