Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

24 marca 2022

Przedstawiamy do konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Załączniki do Uchwały stanowią mapy proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
Wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji  oraz wskazanie ich granic zawarte jest w dokumencie Diagnoza  i stanowi załącznik do przywołanej uchwały.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie do 26 kwietnia 2022 r. w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: [email protected], pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska lub osobiście w siedzibie Urzędu.
W ramach konsultacji społecznych odbędą się warsztaty konsultacyjne w dniu 22 kwietnia 2022. r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska, podczas których zbierane będą uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wola Mysłowska.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Diagnoza

Projekt Uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zał. 1_Lisikierz

Zał. 2 _Mysłów_Ksawerynów 1

Zał. 3 Mysłów_Ksawerynów 2

Zał. 4_Wandów

Formularz uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki