Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

21 października 2021

Wójt Gminy Wola Mysłowska działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/18/2019  Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 1 marca 2019 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Mysłowska  informuje, że w dniach od 26 października do 8 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania uwag i wniosków mieszkańców na temat Strategii z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu:

– elektronicznie na adres e-mail: [email protected],

– pocztą tradycyjną w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030” na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska lub złożyć osobiście w pokoju nr 16.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wola Mysłowska

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

Formularz zgłaszania uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki