Informacje o projekcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”

Informacje o projekcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”

22 lipca 2014

Projekt „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH” realizowany jest od 1 kwietnia 2014r. do 31.08.2014r. przez Gminę Wola Mysłowska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 346 165 ,00 zł. i w 100 % jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu, Mysłowie i Wandowie w Gminie Wola Mysłowska przez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb w szczególności dzieci 3-4 letnich w terminie do 31.08.2014r.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, co umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnej, co umożliwi wsparcie działań podejmowanych przez MEN w obszarze edukacji przedszkolnej.

W w/w placówkach w ramach projektu zostaną zorganizowane place zabaw, dostosowane pomieszczenia, zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki