Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń na kandydatów OKW

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń na kandydatów OKW

28 marca 2020

Krzywda, 27 marca 2020 r.

URZĘDNIK WYBORCZY

W GMINIE WOLA MYSŁOWSKA

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa SARS- CoV-2, wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Wola Mysłowska można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan lub zdjęcie zgłoszenia z własnoręcznymi podpisami kandydatów na członków OKW oraz osoby zgłaszającej należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Gminy Wola Mysłowska lub doręczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym lub pracownikiem urzędu (oryginalne dokumenty nie muszą być doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

W przypadku braków w zgłoszeniu urzędnik wyborczy lub pracownik Urzędu Gminy Wola Mysłowska będzie kontaktował się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobą dokonującą zgłoszenia. Na tych samych zasadach odbywał się będzie kontakt z kandydatem na członka OKW. W związku z powyższym, proszę o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno nr telefonu jak i adresu e-mail.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będzie można uzyskać pod numerem telefonu (25) 7542516 wew. 25


/-/ Alicja Pietrzak

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki