Informacja dla podatników

Informacja dla podatników

22 stycznia 2016

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2016.
W związku ze zmianami ustawowymi w podatkach i opłatach lokalnych informuję że, jeżeli kwota zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 6,10 zł nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.

W 2016r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:
a) podatku leśnego:
od 1 ha lasu 42,1894 zł
b) podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł
od 1 ha gruntów pozostałych – 200 zł

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2016 określone zostały Uchwałą
Nr IX/37/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015r.

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

15 lutego 2016r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska. Stawki podatkowe określone zostały:
Uchwałą Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki