Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

25 stycznia 2018

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2018.
Jeżeli kwota zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 7,80 zł nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.

W 2018r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:
a) podatku leśnego:
od 1 ha lasu 43,3532 zł wg. Komunikatu Prezesa GUS
b) podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł
od 1 ha gruntów pozostałych – 200 zł

Średnia cena skupu żyta ustalona Komunikatem Prezesa GUS obniżona została do obliczenia podatku rolnego na 2018r. –Uchwała Nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 24 listopada 2017r.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2018 określone zostały Uchwałą
Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 24 listopada 2017r.

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Z dniem 15 lutego 2018r. upływa termin składania deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska. Stawki podatkowe na rok 2018 określone zostały:
Uchwałą Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 24 listopada 2017r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki