Informacja dla podatników

Informacja dla podatników

25 stycznia 2017

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne):

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2017.

Jeżeli kwota  zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 6,10 zł nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
 w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.
W 2017r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:
a) podatku leśnego:
od 1 ha lasu 42,0222 zł
b) podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł
od 1 ha gruntów pozostałych   – 200 zł
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2017 określone zostały Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016r.

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych:

15 lutego 2017r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska. Stawki podatkowe określone zostały: Uchwałą Nr XVI/93/2016  Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki