I po kontroli

I po kontroli

8 marca 2019

W Urzędzie Gminy zakończyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczyła dofinansowania do trzech siłowni zewnętrznych , które powstały na terenie gminy. Mowa o nowych obiektach sportowo-rekreacyjnych w Wilczyskach, Wandowie i Grudzi. W Grudzi poza siłownią jest też plac zabaw.
Koszt inwestycji to ok. 95 tys. zł a dotacja – 45 tys. zł. Dofinansowanie unijne udało się uzyskać w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020

– Taka kontrola to standardowa procedura przy dofinansowaniach unijnych przed wypłatą dotacji. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę dokumentacji i kontrolę w terenie. Sprawdzano, czy wszystko jest zgodnie ze złożonym wnioskiem. Niczego nie zakwestionowano zarówno wykonanie jak i rozliczenie projektu było prawidłowe – mówi wójt Kinga Szerszeń.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki