Gminny Dzień Strażaka i 65-lecie OSP Ksawerynów już za nami

Gminny Dzień Strażaka i 65-lecie OSP Ksawerynów już za nami

26 lipca 2021

65 –lecie OSP Ksawerynów stało się okazją do świętowania obchodów Gminnego Dnia Strażaka i poświęcenia nowego wozu bojowego jednostki.
Strażacy z całej gminy świętowali w niedzielę 18 lipca, na placu przed OSP Ksawerynów.
Po zbiórce jednostek i uroczystym przemarszu, rozpoczęła się msza polowa odprawiona przez ks. Grzegorza Lisieckiego.
Gdy organizatorzy przywitali zebranych gości, rozpoczął się punkt kulminacyjny, czyli poświęcenie i przekazanie nowego samochodu – wozu bojowego VOLVO. Samochód o wartości ponad 800 tys. udało się kupić dzięki wsparciu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gminy Wola Mysłowska. Część pieniędzy zebrała jednostka. Pieniądze pochodziły też ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendy Głównej PSP.
Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie druhów.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, odznaczony został druh Tadeusz Talarek.
SREBRNE KRZYŻE ZASŁUGI dostali druhowie Jan Matyka, Włodzimierz Miklaszewski i Czesław Sobiech (pośmiertnie – odznaczenie odebrał syn Marek).
MEDALE „WZOROWY STRAŻAK” trafiły do druhów: Daniela Kowalika, Emila Kuźmy, Emila Sokoła, Piotra Pikulskiego.
SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” dostał Tomasz Talarek.
ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” – Jarosław Kamola i Mariusz Matyka.
ODZNAKI ZA WYSŁUGĘ 5 LAT dostali: Daniel Kowalik, Emil Kuźma, Piotr Pikulski, Emil Sokół.
Odznaki za wysługę 10 lat odebrali: Adrian Matyka, Artur Matyka, Kamil Pikulski, Marcin Rosa.
Odznaki za wysługę 15 lat trafiły do Marka Sobiecha i Jacka Talarka.
Za wysługę 20 lat odznaczono: Grzegorza Kamolę, Łukasza Ladę, Grzegorza Mielniczuka, Radosława Sobiecha, Tomasza Talarka.
Odznaki za wysługę 25 lat otrzymali: Karol Białek, Jarosław Kamola, Antoni Kowalik, Dariusz Sobiech i Radosław Talarek.
Odznaki za wysługę 30 lat wręczono: Bogdanowi Kowalikowi, Mariuszowi Matyce, Andrzejowi Talarkowi.
Odznakę za wysługę 35 lat odebrał Marek Pikulski.
Odznakę za wysługę 40 lat – Zdzisław Lada.
Odznakę za wysługę 45 lat – Tadeusz Talarek. –
Odznakę za wysługę 50 lat dostali: Tadeusz Kamola i Jan Matyka.
Odznakę za wysługę 60 lat odebrali: Kazimierz Gardziński i Włodzimierz Miklaszewski.
Odznakę Za wysługę 65 lat dostał Jerzy Talarek.
Wszyscy druhowie należą do OSP w Ksawerynowie.
Goście składali życzenia i gratulacje!
Życzenia i gratulacje osobiście składali strażakom zaproszeni goście:
Poseł Sławomir Skwarek, senator Stanisław Gogacz.
W imieniu wojewody Lecha Sprawki – okolicznościowy adres odczytał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Andrzej Odyniec.
Radny Sejmiku Ryszard Szczygieł reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Odczytał też okolicznościowy adres od prezesa WFOŚiGW w Lublinie Grzegorza Grzywaczewskiego.
Życzenia złożył zastępca komendanta wojewódzkiego w Lublinie Piotr Zmarz i Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie Tomasz Majewski.
Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego
Grzegorz Szyszko odczytał okolicznościowy adres skierowany przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Mariana Starownika.
Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł składał życzenia ze strony Zarządu Powiatowego ZOSP. Potem stanął na scenie jako wicestarosta ze starostą Dariuszem Szustkiem.
Starosta i wicestarosta złożyli życzenia.
Wójt Kinga Szerszeń w swoim przemówieniu zachęcała, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej.

– Wspominamy również dlatego, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań jakie na nas czekają. Dla upamiętnienia dokonań naszych poprzedników oraz ich samych proszę o powstanie i uczczenie ich „Minutą ciszy”.

Pani wójt podkreśliła, że Ochotnicza Straż Pożarna w Ksawerynowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jest jedną z 9 jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Wola Mysłowska. Skupia w swoich szeregach 40 Druhów.

– To dzięki pomocy, którą niesiecie osobom jej potrzebującym czujemy się bezpieczniej. Wasza służba nie zna granic administracyjnych i bardzo często niesiona jest z narażeniem własnego życia i zdrowia. Oprócz tego bierzecie udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez sportowych. Uczestniczyliście w uroczystościach państwowych i kościelnych organizowanych na terenie naszej gminy. Reprezentujecie jednostkę w zawodach strażackich na szczeblu gminnym oraz powiatowym.
Dzisiejsza uroczysta msza święta odprawiona w intencji strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Mysłowska jest potwierdzeniem i dowodem wielkiego szacunku, uznania i wdzięczności dla Waszej bezinteresownej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i osób przebywających na jej terenie.
Jako gospodarz gminy zapewniam wszystkich, że władze gminy mają wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. To radni podejmują szereg uchwał, które pozwalają na zakup nowoczesnego sprzętu strażackiego.
Każdego roku w budżecie gminy są zaplanowane środki na podniesienie gotowości bojowej OSP. W tym miejscu pragnę podziękować radnym za przychylność i zrozumienie dla moich wniosków, które dotyczą zakupu tego sprzętu – mówiła wójt.
Dziękowała Dariuszowi Szustkowi – Staroście Łukowskiemu,
parlamentarzystom łukowskim: Stanisławowi Gogaczowi i Sławomirowi Skwarkowi, Panu Januszowi Koziołowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łukowie,
Panu st. bryg. Tomaszowi Majewskiemu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie:

– Za pozytywne opiniowanie składanych przez wójta wniosków, które składa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. Zakupy tego sprzętu pozwalają strażakom ochotnikom prowadzić szybsze i skuteczniejsze działania ratunkowe. Dziękuję za czas, cierpliwość oraz zrozumienie argumentów przedstawianych we wnioskach i bezpośrednich spotkaniach a także telefonicznych rozmowach – powiedziała wójt. 

I kontynuowała: – Budujące jest dla mnie to, że wśród członków OSP coraz więcej jest młodzieży. Zapewne w przyszłości będzie ona kontynuowała tą piękną i odpowiedzialną służbę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Przemówienie zakończyła serdecznymi podziękowaniami skierowanymi do strażaków i ich rodzin.
Po udanym i rozrywkowym występie uczniów SP Mysłów, wszyscy udali się na poczęstunek. Święto zakończyła zabawa taneczna.
Obchodom towarzyszyło wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych – zjeżdżalnia, grill, stoiska KGW, LODR w Końskowoli i KRUS.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki