Drogowcy w Ciechominie i Baczkowie

Drogowcy w Ciechominie i Baczkowie

9 sierpnia 2020

900 metrów w Ciechominie i 3,77 km w Baczkowie! Stan dwóch odcinków dróg powiatowych biegnących przez teren gminy Wola Mysłowska poprawia się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace na odcinku w Baczkowie są w toku. Plan przebudowy obejmuje m.in. mechaniczne karczowanie krzaków, podbudowę drogi, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie warstwy odsączającej, podbudowę betonową. Kolejne etapy prac to skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej, warstwy wiążącej nawierzchni, warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome i ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie korpusu, wykonanie rowu i plantowanie poboczy.

Na odcinku w Ciechominie, gdzie prace już się zakończyły, została wykonana podbudowa, usunięte warstwy ziemi, wykonanie koryta na poszerzeniu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy betonowej, robót powierzchniowych, warstwy odsączającej z piasku, warstwy wyrównawczo – wzmacniającej, warstwy wiążącej i nawierzchni ścieralnej, wykończenie, oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków pionowych, uzupełnienie i profilowanie korpusu drogowego, obustronne wykonanie rowu, plantowanie i zagęszczenia poboczy.

Jak podkreśla wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń: – Odcinek w Ciechominie to bardzo ważny trakt. Wiele osób z niego korzysta jadąc do Stoczka czy do Żelechowa. Baczków to połączenie z Mazowszem, z województwem mazowieckim. Nasi mieszkańcy korzystają z tego skrótu, jadąc do Garwolina, Stoczka, Żelechowa, czy do Woli Mysłowskiej.

Wartość prac wykonanych na odcinku w Ciechominie to 786 431,64 zł.
Wartość wykonywanych robót w Baczkowie wynosi 2 826 238,72 zł.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki