Dożywianie dzieci na rok szkolny 2015/2016

Dożywianie dzieci na rok szkolny 2015/2016

27 sierpnia 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2015/2016 semestr I. Przypominamy, że: Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł na osobę.

Od 1 października 2015 r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe do w/w świadczenia i wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:
1)dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2)aktualny nakaz podatkowy (2015r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
3)aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
4)w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Wnioski złożone po 31 sierpnia 2015 r. będą skutkowały przyznaniem pomocy od października 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS 25 754 25 38

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki