Dodatkowy nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest

Dodatkowy nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest

31 marca 2016

Informujemy, iż w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach, nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.

Planowany termin naborów wniosków:
18-29 kwietnia 2016 r.

W tegorocznej edycji programu, odbiór odpadów zawierających azbest prowadzić będzie firma:

P.W. MAXIMA
Artur Jaromin
Tel. 668 103 966

W związku z powyższym szczegóły odbioru wyrobów azbestowych, w tym termin ich odbioru, prosimy uzgadniać bezpośrednio z firmą.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki