Czeka nas modernizacja Urzędu Gminy

Czeka nas modernizacja Urzędu Gminy

28 marca 2019

O zwiększenie wydatków na planowaną modernizację Urzędu Gminy, na ostatniej sesji Rady Gminy, zawnioskowała do radnych wójt Kinga Szerszeń.

Zmiany w budżecie są niezbędne do przeprowadzenie remontu budynku Urzędu Gminy.

Potrzebę jego pilnej modernizacji a także lepszej dostępności do Gminnej Biblioteki Publicznej wielokrotnie już sygnalizowali wójt mieszkańcy gminy.

Co ma się zmienić? O tym wójt Kinga Szerszeń mówiła radnym podczas sesji:

– Powstaje projekt modernizacji garaży pod salą obrad. Tam ma zostać przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna. Zostałoby tam zagospodarowane miejsce na Klub Seniora. Co prawda w tym roku nie będzie możliwości zdobycia dofinansowania na utworzenie Klubu Seniora, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy Bibliotece powstało pomieszczenie, które będzie mogło służyć naszym Seniorom do spotkań. Możliwe, że na część etatu będzie tam zatrudniony animator. Samochód OSP nadal zostanie w przebudowanym garażu. Wyremontujemy małą salę konferencyjną i to, na co mieszkańcy zwracają uwagę najczęściej – toalety gminne.

GOPS będzie funkcjonował w dotychczasowych pomieszczeniach GBP. To poprawi komfort obsługi mieszkańców, których z uwagi na zwiększenie ilości zadań w opiece społecznej, GOPS obsługuje coraz więcej. Z kolei zlokalizowane w małej, niespełniającej standardów, salce archiwum, znajdzie się tam, gdzie teraz jest GOPS. Po ostatniej kontroli z Archiwum Państwowego dostaliśmy zalecenia, aby sprostać standardom, jakie muszą spełniać pomieszczenia mieszczące archiwa – wyjaśniła wójt.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki