Ważne

Ważne

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2018. Jeżeli kwota zobowiązania na...

Z DNIEM 01.02.2018 WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PROSIMY SKŁADAĆ DO SEKRETRAIATU P. Nr 13....

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne...

Ruszają konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i...

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki