Bezpłatne wsparcie dla rodzin w Gminie Wola Mysłowska

Bezpłatne wsparcie dla rodzin w Gminie Wola Mysłowska

28 grudnia 2017

baner

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej w ramach realizacji  Projektu pt.: „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim” nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0010/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie Umowy nr 10/RPLU.11.02.00-06-0010/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Od listopada 2017r do  października 2018r bezpłatnie będzie udzielane wsparcie dla rodzin z gminy Wola Mysłowska przez następujących specjalistów:

  • Mediator
  • Terapeuta rodzin
  • Psycholog dziecięcy
  • Psycholog dla dorosłych
  • Specjalista ds. uzależnienia
  • Specjalista ds. przemocy w rodzinie
  • Prawnik
  • Porady obywatelskie
  • Psychiatra

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w celu rekrutacji do projektu, o terminie spotkań poszczególnych specjalistów będziemy informować indywidualnie.

 

Kierownik GOPS  Hanna Galińska

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki