„Aktywna tablica” – mamy dofinansowanie!

„Aktywna tablica” – mamy dofinansowanie!

5 lipca 2022

                
                                    

Kolejny sukces i wsparcie finansowe pojawiło się na koncie gminy Wola Mysłowska, tym razem w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Mimo ogromnej konkurencji udało nam się pozytywnie przejść przez weryfikację. Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 547 wniosków (180 wniosków organów prowadzących oraz 367 wniosków dyrektorów szkół).

Gmina Wola Mysłowska znalazła się w gronie liczącym 170 wnioskujących podmiotów, którym przyznano dofinansowanie.
Do naszych placówek trafi wsparcie wartości 175 tys. zł, dla każdej ze szkół po 35 tys. zł.
Lisikierz, Jarczew, Wandów, Mysłów. To szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
175 tys. zł to łączna wartość projektu, składa się na nią wkład własny i wsparcie pozyskane w ramach projektu wartości 140 tys. zł.
Zapewnienie wkładu rzeczowego oznaczało zakup dla każdej ze szkół tablicy interaktywnej. Na jaką pomoc mogą liczyć nasze placówki? Trafią do nich narzędzia
dydaktyczno-terapeutyczne zawierające m.in. programy multimedialne. Programy te zostaną wykorzystane do pracy z uczniami klas 1-8, ich rolą będzie wspieranie rozwoju
koncentracji uwagi (jak ADHD, ADD), terapii logopedycznej, wspomagającej
rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych (m.in.
autyzmu) oraz procesów uczenia się (jak dysleksja, dyskalkulia).
To nie wszystko. Zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą prowadzone na wyższym poziomie dzięki możliwości wykorzystania na nich specjalnych zestawów do nauki kodowania, czyli nie wymagających umiejętności liczenia i czytania. Te zestawy będą skutecznie wspomagały zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki