Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

7 sierpnia 2023

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023:

Treść ogłoszenia o naborze nr 2/2023 wraz z pełną dokumentacją znajduje się na stronie LGD w zakładce NABORY: https://lgdrazem.pl/nabor-2-2023/

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: od 17 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., Biuro LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków),
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW:

Informujemy, iż w dniu 10.08.2023 r. LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach
naboru wniosków nr 2/2023:

Tytuł szkolenia: „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, podziałanie 19.2″

Termin: 10.08.2023 r., godz. 11:00

Miejsce: sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Formularz zgłoszenia i program dostępny na stronie LGD:  [1]_

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia uczestnictwa do 09.08.2023 r. do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku i biznesplanu Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Działanie jest finansowane ze środków EFRROW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki