Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

31 maja 2022

 

 

Gmina Wola Mysłowska otrzymała dofinansowanie na „REMONT DROGI GMINNEJ NR 102625L OD KM 0+000,00 DO KM 0+586,00 W MIEJSCOWOŚCI WILCZYSKA

 

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 103 642,28 zł

Całkowita wartość:  227 489,24 zł

Zadanie pn. „REMONT DROGI GMINNEJ NR. 102625L OD KM 0+000,00 DO KM 0+586,00 W MIEJSCOWOŚCI WILCZYSKA” obejmuje następujące roboty:

  • Remont nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie wzmocnienia nawierzchni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4cm.
  • Naprawę podbudowy w miejscach występowania ubytków, spękań.
  • Uzupełnienie obustronnego pobocza z ziemi z odkładu wraz z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o szer. 0,75 m i grubości warstwy 7 cm
  • Wykonanie miejscowych rozbiórek istniejącej spękanej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz spękanej podbudowy
  • Naprawę podbudowy w miejscach występowania ubytków, spękań.
  • Wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki