Konsultacje społeczne - współpraca z organizacjami pozarządowymi

Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji:
21 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

Szczegóły na tronie BIP w zakładce "Org. pozarządowe"

Ogólnopolska akcja inwentaryzacji dzika

Jednostki administracyjne w
zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Łuków -
wszystkie

 

Nadleśnictwo Łuków informuje, że w najbliższy weekend zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja inwentaryzacji dzika. Na terenie Nadleśnictwa Łuków wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 15-16 października i prowadzone będzie we współpracy z Kołami Łowieckimi.

Potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z konieczności ustalenia liczebności dzika w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby ASF.
Inwentaryzacja ma ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, dlatego też prosimy o poinformowanie podległych jednostek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwentaryzacji. Chętnych prosimy o kontakt z Nadleśnictwem Łuków.

Zastępca Nadleśniczego

mgr inż. Kazimierz Żmuda

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Dwornia 02.10.2016 r.

W dniu 02.10.2016 r. na boisku w Dworni odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 7 drużyn męskich z terenu Gminy Wola Mysłowska. Organizatorem Zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Woli Mysłowskiej.

Po uroczystym otwarciu zawodów przez Wójta Gminy Wola Mysłowska – Pana Władysława Mikę, wszystkie jednostki przystąpiły do rozgrywania poszczególnych konkurencji. Ostateczną klasyfikację drużyn ustalono na podstawie sumy punktów uzyskanych przez daną drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej, uwzględniając ewentualne punkty karne.

Ksawerynów – 100,3 s.

Jarczew – 111,3 s.

Dwornia – 134,2 s.

Stara Huta – 142,10 s.

Osiny – 157,3 s.

Świder – 179,4 s.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu pożarniczego ufundowane przez Wójta Gminy Wola Mysłowska, oraz pamiątkowe dyplomy. Dwie drużyny, które uzyskały najlepsze wyniki, będą reprezentować Gminę Wola Mysłowska na Zawodach Powiatowych w 2017 roku.

Wszystkim druhom składam podziękowania za wkład włożony w przygotowanie się do zawodów i życzę dalszych sukcesów w społecznej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Naszej Gminie!

Władysław Mika

Wójt Gminy

Wola Mysłowska

Bądź aktywna, zdrowa i na piękno gotowa

Zapraszamy kobiety, które chcą aktywnie, zdrowo i przyjemnie spędzić czas jesienno - zimowy na wrsztaty.

W ramach spotkań/ warsztatów oferujemy:
•    Spotkania z kosmetyczką,
•    Spotkania z dietetykiem,
•    Wyjazdy na basen,
•    Wyjazdy do SPA Nałęczów,
•    Spotkania integrujące kobiety,
•    Wycieczki rowerowe,

PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZAPISZ SIĘ !

Spotkanie informacyjne dnia 11.10.2016 r. godz. 16:00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
lub telefonicznie:
A. Pietrzak tel.512 084 736
K. Szerszeń tel.  512 084 738

plakat warsztaty

Szkolenie LGD: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

12 października godz. 15-18.00 – sala konferencyjna UG Adamów

18 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 – Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli „podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność”. Ponadto „miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR”.

Przypominamy również, że pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli „podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Podmiot ubiegający się o wsparcie  finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej musi wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych gminach LGD jest punktowane podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Wytyczne dotyczące konkursów oraz linki do aktualnych wzorów wniosków znajdują się w zakładce nabory http://lgdrazem.pl/nabory/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00

 plakat szkolenia 10 2016