Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091). Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany. Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Lubelska Izba Rolnicza zapraszają Sołtysów oraz hodowców zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Tematem spotkania będą kwestie związane z występowaniem chorób zwierząt (w szczególności ptasiej grypy i ASF) oraz działaniami w zakresie ich zwalczania i profilaktyki weterynaryjnej (bioasekuracji).

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.01.2016 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Lubelska Izba Rolnicza

zapraszają Sołtysów oraz hodowców zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska

na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Tematem spotkania będą kwestie związane z występowaniem chorób zwierząt

(w szczególności ptasiej grypy i ASF) oraz działaniami w zakresie ich zwalczania

i profilaktyki weterynaryjnej (bioasekuracji).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.01.2016 r. o godz. 900

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z terenu województwa lubelskiego poprzez samozatrudnienie. Projekt ułatwi osobom fizycznym założenie działalności gospodarczej, która będzie dla nich miejscem pracy i możliwością wykorzystania własnego potencjału i umiejętności. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę w ramach projektu „Pożyczka na start” nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 W ramach projektu preferencyjne pożyczki z oprocentowaniem 2,5% w skali roku, udzielane są
w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł, na okres do 60 miesięcy, w tym dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału pożyczki w okresie do 6 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty zawiązane z przyznaniem pożyczki.  

 Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w szczególności na:

a)   nabycie środków trwałych,
b)   budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
c)   zakup wyposażenia,
d)   zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
e)   zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f)    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
g)   na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie: http://pozyczka.oic.lublin.pl/

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak- Tel. 081 710 46 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Monika Jung  Tel. 081 710 46 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Plakat

 

 

 

 

Uwaga! Ptasia grypa.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091):

1) obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw);

2) obowiązuje zakaz sprzedaży i prezentacji ww. zwierząt na targowiskach.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu