Spotkanie w LUW dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa) odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Spotkanie będzie obejmować swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków P FIO 2016. Udział w nim zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W kwestiach organizacyjnych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 695-466-774.

Program spotkania:

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa
1 grudnia 2016 roku, godz. 10.00

10.00 - 10.15 Rejestracja uczestników
10.15 - 10.20 Powitanie i otwarcie spotkania
10.20 - 11.10 Rozliczenie zadań publicznych w świetle regulaminu konkursu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
11.10 - 11.25 Przerwa
11.25 - 12.15 Prawidłowe sporządzanie sprawozdań z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
13.00 - 13.30 Podsumowanie i zakończenie

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego
do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Ludwik Roman Sikora

Bezpłatne szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu.

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

 Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:
• osoby powyżej 25 roku życia
• preferowane są osoby 50+ i niepełnosprawne
• wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego

Kurs obejmuje 80 godzin szkoleń realizowanych w trybie tygodniowym (3 dni w tygodniu po 4 godziny) bądź weekendowym (2 dni po 5 godzin) - w zależności od preferencji uczestników.

Szkolenia będą realizowane  w najbliższym uczestnikom miejscu z dostępem do Internetu i pracowni komputerowej dla grupy 10 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Każdy z uczestników kursu otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe oraz możliwość uzyskania certyfikatu VCC.

Do projektu zapraszamy również grupy zorganizowane (np. kluby seniora, koła gospodyń, kluby aktywności itp.) spełniające łącznie wymagania zamieszczone powyżej.


Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami:  508 194 662
http://szkoleniakrasnik.com.pl/kompetencje-it-lubelskie/

 
Szkolenie finansowane jest  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.  Wartość projektu wynosi 452375,00 zł, a kwota dofinansowania to 407137,50 zł.

plakat informacyjny

Relacja i mareialy z debaty i przykładów działań łagodzących zmiany klimatyczne

W dniu 14 września w godz. 10.00 - 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu łukowskiego, lokalnych organizacji pozarządowych, rolników, podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego na debacie pn. „SUSZA CZY POWÓDŹ – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATYCZNYM W SKALI LOKALNEJ?" organizowanej w ramach projektu „PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH” organizowanej przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM".

Spotkanie miało na celu:

  • podnieść wiedzę uczestników w zakresie możliwości przeciwdziałania skutkom suszy i gwałtownych zjawisk klimatycznych poprzez mikroretencję oraz gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i terenach rolniczych
  • prezentację dobrych praktyk i wypracowanie rozwiązań do zastosowania na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i małej retencji

Po powitaniu uczestników debaty przez Panią Sylwię Romańską-Węzik - Koordynatora projektu debatę rozpoczął dr Jan Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prezentacją „GLOBALNE ZMIANY KLIMATYCZNE A ZMIANY KLIMATU W POLSCE – DZIAŁANIA ADAPTACYJNE", następna „ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH POPRZEZ MAŁĄ RETENCJĘ I ZADRZEWIANIE OBSZARÓW WIEJSKICH A DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, NADLEŚNICTWO" została zaprezentowana przez Panią Irenę Krukowską-Szopa z Fundacji „Zielona Akcja". „FINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH ORAZ ICH MIEJSCE W LOKALNYCH POLITYKACH PUBLICZNYCH" przedstawiła Pani Małgorzata Bochyńska z Fundacji „Zielona Akcja".

materiały_z_debaty.zip

Nabór wniosków do projektu EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016r.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI
Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU
1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa.
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20kW).
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 15kW).
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 15kW).
9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,
w WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116,
117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

Narodowe Święto Niepodległości

Wójt Gminy Wola Mysłowska serdecznie zaprasza  na obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się w dniu 11 listopada 2016 roku w Wandowie.

Program obchodów:

9:45  - Zbiórka pododdziałów na parkingu przed kościołem parafialnym w Wandowie
10:00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny
11:00 - Montaż słowno–muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wandowie

11-XI M